Posts Tagged ‘جملات زیبا’

ارد بزرگ

آوریل 9, 2010

مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .

Advertisements

برایان تریسی

آوریل 9, 2010

اگر هر روز دو بار و هر بار به مدت 20 دقیقه برای صرف چای دست از کار بکشید و اگر در سال 50 هفته کار کنید روی هم رفته معادل 10000 دقیقه یا 166 ساعت در سال وقت صرف این کار کرده اید . از وقت خود عاقلانه استفاده کنید .

دیل کارنگی

آوریل 9, 2010

فکر خوب معمار و آفریننده است

ارد بزرگ

آوریل 9, 2010

آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .

اریسون سووت ماردن

آوریل 9, 2010

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.

برایان تریسی

آوریل 9, 2010

تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

شوپنهاور

آوریل 9, 2010

ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است.

اریسون سووت ماردن

آوریل 9, 2010

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

برایان تریسی

آوریل 7, 2010

اولین قرار ملاقات روز را صبح زود بگذارید . زود از خواب بلند شوید، زود از خانه بیرون بروید و مشغول کار شوید .

هیچکاک

آوریل 7, 2010

قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است .